Lidmaatschap en prijzen

Lid worden?

Mail dan naar vako@handbal.nl voor een aanmeldformulier!


Contributie voor junior leden. Maandelijks bedrag.

Tot 8 jaar€ 10,30
8 tot 13 jaar€ 15,50
13 tot 18 jaar€ 18,50

Contributie voor senioren. Maandelijks bedrag.

Spelend weekend competitie (18+)€ 26,00
Spelend midweek competitie (18+) € 24,00

Deze bedragen zijn inclusief een bijdrage aan het NHV en worden tien maanden per jaar geïnd.

Aanmelden voor het lidmaatschap. Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Tevens dien je ook de verklaring van de AVG in te vullen. Het aanmeldingsformulier samen met een pasfoto en de AVG verklaring dienen ingeleverd te worden bij de trainer of bij de ledenadminstratie (Jolanda Liewes, Boermarke 43 9481 HD Vries) 

(Alleen de eerste en de vierde pagina van de AVG hoeven ingeleverd te worden)

Beëindigen lidmaatschap. Als je geen lid meer kunt zijn of wilt zijn, houdt dan rekening met het volgende:

  • Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni;
  • Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen.
    Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 mei van ieder jaar;
  • Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichtingen te worden voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid, ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan middels een brief of per mail bij de ledenadministratie (Jolanda Liewes, Boermarke 9481 HD Vries of via vako@handbal.nl). 

Lid van de federatie. Bent u ook lid van VAKO-voetbal of VAKO-gym dan is de contributie lager. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie. Het innen van de contributie gebeurt via maandelijks incasso. De contributie wordt geïnd van september tot en met juni.