Lidmaatschap en prijzen

Lid worden?

Download hier het aanmeldingsformulier. Het formulier (pagina 1) dient samen met een pasfoto en ondertekende toestemmingsverklaring (pagina 4) ingeleverd te worden bij de trainer of bij de ledenadministratie (Alet Gritter-van Veen, Reigerstraat 8, 9481 EM Vries).

Contributie voor junior leden. Maandelijks bedrag.

Tot 8 jaar€ 11,00
8 tot 13 jaar€ 16,00
13 tot 18 jaar€ 20,00

Contributie voor senioren. Maandelijks bedrag.

Spelend weekend competitie (18+)€ 27,50
Spelend midweek competitie (18+)€ 25,50
Trainingslid€ 18,00

Deze bedragen zijn inclusief een bijdrage aan het NHV en worden tien maanden per jaar geïnd.

Beëindigen lidmaatschap. Als je geen lid meer kunt zijn of wilt zijn, houdt dan rekening met het volgende:

  • Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni;
  • Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen.
    Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 mei van ieder jaar;
  • Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichtingen te worden voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid, ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan middels een brief of per mail bij de ledenadministratie (Alet Gritter-van Veen, Reigerstraat 8, Vries of via vakohandbal@gmail.com). 

Lid van de federatie. Bent u ook lid van VAKO-voetbal of VAKO-gym dan is de contributie lager. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie. Het innen van de contributie gebeurt via maandelijks incasso. De contributie wordt geïnd van september tot en met juni.