Sporthal

De sporthal waar VAKO HANDBAL de  thuiswedstrijden speelt is sporthal De Kamp in Vries.

Sporthal De Kamp 

Oosterkampen 19

481 AK VRIES

   0592 Р541837